Giáo dục qua góc nhìn biếm họa (phần 1)

Giáo dục qua góc nhìn biếm họa (phần 1)
Cải cách giáo dục theo hướng chỉ tiêu thủ tiêu chất lượng, dưới góc nhìn của những họa sĩ biếm.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-01-4671-14068022

Giá sách thay đổi không ngừng.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-02-7940-14068022

Tuổi thơ giờ chỉ có học và học.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-03-2400-14068022

Phải chăng bây giờ toàn máy móc.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-04-1998-14068022

Kính thưa các loại sách.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-06-5757-14068022

Không có thuốc chịu không nổi.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-07-3497-14068022

Mũ lừa - mua phải bằng gian.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-08-5730-14068022

Buồn vui lẫn lộn.

Tranh-biem-hoa-giao-duc-09-5324-14068022

Chỉ tiêu thủ tiêu chất lượng.


Nguồn tin: vnexpress.net